پرش به محتوا

اطلاعیه شماره 41 – در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورت حساب های فروش دوره بهار سال ۱۴۰۳

با عنایت به مفاد ماده (3) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مشمولین عضو سامانه مودیان موظفند اظهارنامه پیش فرض ارزش افزوده دوره اول سال 1403 راکه توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان تهیه شده را بر اساس اطلاعات خارج از سامانه تکمیل و مسترد نمایند؛ با توجه به فرصت 21 روزه صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان، فروشندگان محترم قبل از اقدام به تکمیل فرم اظهارنامه و مسترد نمودن آن، ضروری است جهت بهره مندی از مواهب و مزایای قانون، نکات ذیل را مد نظر قرار دهند:

  • صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان با رعایت ماده (9) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مورد قبول بوده وقابل رسیدگی نمی باشند. بدیهی است صورتحساب های خارج از سامانه، مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت.
  • فروشنده حداکثر تا 1403/04/21 می تواند نسبت به ثبت صورتحساب های صادره دوره بهار (اصلی/ارجاعی) در سامانه مودیان اقدام نمایند. با توجه به اینکه پس از ثبت تمامی صورتحساب های فروش، با اطمینان بیشتر ی می تواند نسبت به تکمیل اطلاعات خارج از سامانه خود اقدام و اظهارنامه تکمیل شده را مسترد نماید، لذا تسریع در ثبت صورتحساب های الکترونیکی در سامانه مودیان، امری ضروری است.
  • با توجه به فرصت 21 روزه فوق الذکر و نیز مهلت 30 روزه خریدار برای واکنش به صورتحساب، اگر صورتحساب فروش صادره توسط فروشنده به صورت نسیه با نقد/نسیه باشد و خریدار به صورتحساب تا 1403/05/21، صورتحساب به صورت سیستمی تایید شده و فروشنده به اندازه مبلغ نقد صورتحساب، مشمول مالیات و عوارض فروش در دوره بهار خواهد شد و به همین اندازه، از حد مجاز موضوع ماده (6) دوره بهار وی کسر خواهد شد.
  • با توجه به فرصت 21 روزه مذکور، فروشنده در نقش حق العملکار حداکثر تا 1403/04/21 می تواند ثبت صورتحساب صادره بهار در سامانه مودیان به تاخیر بیندازد و آمر نیز می تواند حداکثر تا 1403/05/21 صورتحساب را تایید نماید، بدیهی است در صورت عدم تایید تا 1403/05/21 فروش انجام شده به عنوان فروش حق العمل کار محاسبه گردیده و موجب کسر از حد مجاز دوره بهار حق العملکار می شود، لذا ضروری است در ثبت صورتحساب های فروش حق العملکاری و ترغیب آمران برای واکنش سریعتر به آنها اقدام شود.
  • به منظور کسب اطمینان از اعمال آثار مالیاتی مربوط به تمامی صورتحساب های الکترونیکی دوره بهار در اظهارنامه دوره ی جاری، لازم است که فروشندگان نسبت به ثبت صورتحساب های الکترونیکی در سامانه مودیان تا تاریخ 1403/04/21 اقدام نمایند. با توجه به فرصت 30 روزه برای خریداران جهت واکنش به صورتحساب های درج شده در کارپوشه ی آنها، تمامی صورتحساب هایی اعمال آثار مالیاتی آنها متاثر از واکنش خریدار است، تا تاریخ 1403/05/20 تعیین و تکلیف شده و آثار مالیاتی تمامی صورتحساب های الکترونیکی صادره در دوره بهار، پس از این تاریخ در فرم اظهارنامه لحاظ خواهد شد.

مهدی موحدی بکنظر
رئیس مرکز تنظیم مقررات،
نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
اطلاعیه شماره 41 – بخش اول
اطلاعیه شماره 41 – بخش دوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *