پرش به محتوا

دانستنی ها

مشمولین قانون سامانه مودیان

  • goudarzi 

کلیه صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع فصل چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مشمولین قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می باشند.