پرش به محتوا

جرایم سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی

 • از

سازمان امور مالیاتی به منظور اطمینان از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، جرایمی را برای متخلفین در نظر گرفته است.
تخلفات بنابر موضوع و جریمه‌های متعلقه آن به شرح زیر خواهد بود :

جدول تخلفات و جرایم

جدول رو به رو لیست تخلفات و جرایم مربوط به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را نشان می دهد. که در ادامه به تفضیل به شرح جزئیات آن خواهیم پرداخت

جرایم عدم عضویت یا ثبت‌ نام در سامانه مودیان

چنانچه هر یک از مشمولین قانون سامانه مودیان و پایانه‌ های فروشگاهی مرتکب هریک از تخلفات زیر شود، جریمه تخلف “عدم عضویت در سامانه مودیان” شامل حال ایشان می گردد.

 • عدم عضویت در سامانه مودیان
 • عدم استفاده از پایانه فروشگاهی
 • عدم استفاده از حافظه مالیاتی
 • استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مودیان
 • واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران

همانطور که در موارد بالا ذکر شد در صورت ثبت نام نکردن در سامانه مودیان، استفاده نکردن از پایانه فروشگاهی، استفاده نکردن از حافظه مالیاتی و یا وگذاری واستفاده از حافظه مالیاتی که متعلق به شخص مودی نباشد؛ شخص متخلف شناخته شده و می بایست رقمی معادل با ۱۰ درصد از مجموع مبلغ فروش انجام شده در صورتی که کمتر از ۲۰ میلیون ریال نباشد و در صورتی که کمتر باشد عین ۲۰ میلیون ریال را پرداخت نماید.
همچنین براساس بند الف ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، آن دسته از مشمولین این قانون که در سامانه مودیان عضویت نداشته باشند و اظهار نامه ارزش افزوده خود را از این طریق ارسال ننمایند، مشمول دو برابر مالیات و ارزش افزوده پرداختی به انضمام جریمه ۱۰ درصدی می شوند.

اما علاوه بر جریمه ۱۰ درصدی مجموع مبلغ فروش، محرومیت از اعمال معافیت‌ های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌ های موضوع قانون مالیات‌ های مستقیم در همان سال مالی نیز باید در نظر داشت.
برای آشنایی با مراحل ثبت نام در سامانه مودیان تا ارسال فاکتور به کارپوشه دارایی می توانید از اینجا ویدیو های آموزشی را ببینید.

  بر اساس ماده ۲۲ قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مودیان عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ۱۰ درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا ۲۰ میلیون ریال، هر یک که بیشتر باشد باید پرداخت شود.

  همچنین اشخاص مشمول مکلفند در صورتی­که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی به دلیل بروز حادثه یا نقص فنی فراهم نباشد مراتب را تا پایان روز اداری بعد، از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام می کند، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام کنند و تا زمان امکان پذیر شدن صدور صورتحساب الکترونیکی، فروش‌ های خود را به ترتیبی که سازمان به موجب دستورالعملی مقرر می‌کند، ثبت و صورتحساب‌­های صادره را به سازمان ارسال کنند. در غیر این صورت جریمه‌ ای معادل ۱ درصد مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل ۱۰ میلیون ریال (هر یک که بیشتر باشد) در نظر گرفته شده است.

  تبصره ـ حکم این ماده در صورتی که امکان ثبت در سامانه موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم فراهم نباشد نیز جاری است.

  کارپوشه دات کام

  نرم افزار واسط سامانه مودیان

   عدم اعلام شماره حساب یا حساب‌ های بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن حساب یا حساب‌ ها انجام می‌ شود به سازمان امور مالیاتی کشور،  جریمه‌ ای معادل ۱۰ درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا ۲۰ میلیون ریال (هر یک که بیشتر باشد ) در نظر گرفته شده است. همچنین علاوه بر جریمه ۱۰ درصدی مبلغ فروش، محرومیت از اعمال معافیت‌ های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌ های موضوع قانون مالیات‌ های مستقیم در همان سال مالی نیز شامل جریمه واحد اقتصادی می‌شود.

    بر اساس قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مودیان، عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش کردن صورتحساب توسط واحد اقتصادی جریمه‌ ای معادل ۲ درصد مبلغ صورتحساب‌های مذکور یا ۲۰ میلیون ریال (هر یک که بیشتر باشد) در نظر گرفته شده است.

     بر اساس ماده ۱۳ قانون سامانه مودیان در صورتی که به هر دلیل اعم از تعطیلی (موقت یا دائم) و یا انحلال واحد کسب وکار، بهره برداری از پایانه فروشگاهی به طور موقت یا دائم متوقف شود، اشخاص مشمول مکلفند مراتب را ظرف مدت ده روز از توقف بهره برداری از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد مالیاتی اعلام کنند. در صورتی که اشخاص مشمول این موضوع را نادیده بگیرند، براساس ماده ۲۲ قانون سامانه مودیان جریمه‌ای معادل ۱ درصد مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل ۱۰ میلیون ریال (هر یک که بیشتر باشد) در نظر گرفته شده است.

     تبصره ـ در مواردی که تعطیلی واحد کسبی به حکم مراجع قانونی ذی ربط باشد و یا در موارد قوه قهریه یا بروز حوادث غیرمترقبه که مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده اشخاص مشمول باشد و بر اثر آن اطلاع به سازمان ممکن نباشد، اشخاص مشمول تا رفع موانع قهریه مذکور از رعایت مهلت زمانی مقرر در این ماده مستثنی هستند.

     طبق ماده ۱۴ قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مودیان، اشخاص مشمولی که نسبت به تغییر شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره واحد کسب وکار اقدام می کنند، مکلفند ظرف مدت ده روز تغییرات انجام شده را از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام نمایند. در صورت عدم اعلام تغییر شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره واحد اقتصادی جریمه‌ ای معادل ۱ درصد مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل ۱۰ میلیون ریال (هر یک که بیشتر باشد) در نظر گرفته شده است.

     دیدگاهتان را بنویسید

     نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *