پرش به محتوا

کارپوشه دات کام چه امکاناتی به شما می دهد؟

امکان جستجو بر اساس شناسه و شرح خدمت و کالا

امکان انتقال فاکتورها از اکسل با قابليت تعريف اقلام اطلاعاتي جهت تطبيق قالب اطلاعات

امکان انتقال اطلاعات کارپوشه دارايي به سامانه و مغايرت گيري بين اطلاعات ارسال شده با اطلاعات ثبت شده در کارپوشه دارايي

فيلم آموزش مرحله به مرحله

سایر امکانات کارپوشه دات کام

ثبت مشخصات کامل مشتريان

امکان ثبت چند نوع حافظه مالياتي و قابليت انتخاب نوع حافظه در زمان ارسال

امکان ثبت تيکت در صورت بروز اشکال

ثبت اطلاعات پايانه هاي فروش

امکان تعريف کالا با شناسه و شرح دلخواه و معادل سازي کالا با اطلاعات سامانه موديان

امکان صدور فاکتور اصلي، اصلاحي، ابطالي و برگشتي

امکان افزودن شعبه

امکان چاپ صورت حساب استاندارد دارايي جهت ارائه به مشتري

ارسال اطلاعات به سامانه­ ي موديان با اعمال کنترل هاي لازم جهت جلوگيري از ارسال اطلاعات داراي اشکال

گزارشات متنوع

پلن هاي متنوع قيمتي با سناريوهاي تخفيف متعدد